Aktywność w Radzie Miasta

2021-05-31
Zapytanie w sprawie inwestycji rozpoczętej na działkach 5/99 i 5/111, AM 3, obręb Gądów Mały przy ul. Tańskiego we Wrocławiu. Zapytanie, Odpowiedź.

2021-05-31
Interpelacja w sprawie likwidacji miejsc postojowych przy ul. Traktatowej we Wrocławiu. Interpelacja, Odpowiedź.

2021-03-22
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji zsypów śmieciowych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wrocławia. Interpelacja,Odpowiedź.

2021-02-25
Zapytanie w sprawie dzierżawy terenu przy ulicy Zielińskiego – fragment działki 12/2, AM14, Obręb Południe. Zapytanie, Odpowiedź1,Odpowiedź2.

2021-01-29
Zapytanie w sprawie rozbudowy budynku przy ulicy Stysia 18. Zapytanie, Odpowiedź.

2021-01-21
Interpelacja w sprawie w sprawie walki ze smogiem we Wrocławiu. Interpelacja.

2020-12-17
Interpelacja w sprawie likwidacji przychodni przy ul. Pabianickiej 25. Interpelacja, Odpowiedź.

2020-10-05
Zapytanie w sprawie zabudowy szeregowej zlokalizowanej przy ul. Grota Roweckiego 78. Zapytanie, Odpowiedź.

2020-06-23
Zapytanie w sprawie miejsc postojowych przy ul. Rejtana Zapytanie, Odpowiedź.

2020-04-21
Interpelacja w sprawie wsparcia dla Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z pandemią wirusa Covid-19. Interpelacja, Odpowiedź.

2020-03-04
Zapytanie w sprawie przywrócenia linii autobusowej przez ul. Armii Krajowej. Zapytanie, Odpowiedź.

2020-03-04
Zapytanie w sprawie zaległości czynszowych na rzecz miasta. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-12-06/2020-02-03
Skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Skarga, Odpowiedź, Skarga 2, Uwzględnienie Skargi.

2019-11-12
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicy Szarych Szeregów. Interpelacja. Odpowiedź.

2019-10-29
Zapytanie w sprawie braku oświetlenia ul. Tunelowej, Ekspresowej, Zwrotniczej. Zapytanie. Odpowiedź1, Odpowiedź2.

2019-08-05/2019-10-14
Zapytanie w sprawie zalegalizowanej samowoli budowlanych we Wrocławiu przy ul Szarych Szeregów 4. Zapytanie, Odpowiedź,
Zapytanie2.

2019-07-02/2019-10-02
Zapytanie w sprawie pomniejszenia terenu ROD „Storczyk” we Wrocławiu. Zapytanie, Odpowiedź1A, Odpowiedź1B.
Zapytanie2, Odpowiedź2.

2019-08-12
Interpelacja w sprawie drogi osiedlowej na odcinku przy
ul. Czerniawskiej 1-67.Interpelacja, Odpowiedź1, Odpowiedź2.

2019-08-12
Interpelacja w sprawie ochrony jakości powietrza we Wrocławiu. Interpelacja, Odpowiedź.

2019-08-05
Zapytanie w sprawie samowoli budowlanych we Wrocławiu.Zapytanie, Odpowiedź.

2019-07-08
Zapytanie w sprawie zachowania miejsca po tereny zielone w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-07-02
Interpelacja w sprawie ochrony jakości powietrza we Wrocławiu. Interpelacja, Odpowiedź.

2019-03-08 / 2019-05-06 / 2019-05-29 / 2019-07-02
Zapytanie w sprawie realizowanej inwestycji przy u. Szarych Szeregów 4.
Zapytanie1.
Zapytanie2,Odpowiedź2.
Zapytanie3, Odpowiedź3a, Odpowiedź3b.
Zapytanie4, Odpowiedź4.

2019-05-13
Interpelacja w sprawie rekultywacji działki zlokalizowanej przy ul. Studziennej. Interpelacja,Odpowiedź.

2019-05-06
Zapytanie w sprawie pomniejszenia terenu ROD ul. Grota Roweckiego 215. Zapytanie,Odpowiedź.

2019-04-09
Interpelacja w sprawie sprzedaży działki w obrębie Borek.Interpelacja, Odpowiedź.

2019-03-20
Zapytanie w sprawie zaległości czynszowych na rzecz miasta. Zapytanie,Odpowiedź.

2019-03-13
Zapytanie w sprawie rekultywacji działki przy ulicy Sanockiej. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-03-01
Interpelacja w sprawie realizowanych inwestycji na osiedlu Wojszyce. Interpelacja,Odpowiedź.

2019-01-22
Zapytanie w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i rodziców z przedszkola nr 107. Zapytanie,Odpowiedź 1,
Odpowiedź 2,Odpowiedź 3.

2019-01-14
Zapytanie w sprawie gospodarki mieniem komunalnym. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-01-14
Zapytanie w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-01-14
Zapytanie w sprawie realizowanych inwestycji na osiedlu Wojszyce. Zapytanie, Odpowiedź.

2019-01-08
Interpelacja w sprawie utrzymania Kępy Mieszczańskiej. Interpelacja, Odpowiedź.

2018-12-27
Zapytanie z sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Zapytanie,Odpowiedź.

2018-12-17
Wniosek w sprawie utrzymania bonifikaty za przekształcenie gruntów we własność. Wniosek.

2018-12-03
Wnioski do zmiany projektu budżetu Wrocławia na rok 2019. Wnioski.

2018-10-07
Podsumowanie pracy w Radzie Miejskiej w latach 2014-2018 tutaj.

2018-05-14/2018-06-08
Zapytanie z sprawie realizowanej inwestycji przy ul. Szarych Szeregów, Kwitnącej i Pawiej. Zapytanie1, Odpowiedź1, Zapytanie2.

2017-10-26/2018-05-14
Zapytanie w sprawie zdewastowanego terenu między ul. Studzienną i Sanocką we Wrocławiu. Zapytanie, Odpowiedź 1, Odpowiedź 2,
Zapytanie o szczegółowy termin realizacji,Odpowiedź.

2018-04-10
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Imbirowej Interpelacja.

2018-03-12
Zapytanie z sprawie zaległości czynszowych na rzecz miasta.Zapytanie, Odpowiedź.

2018-02-14
Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości na drodze dojazdowej do cmentarza Osobowickiego. Interpelacja,Odpowiedź.

2017-12-07
Interpelacja w sprawie rekultywacji działki zlokalizowanej przy ulicy Sanockiej. Interpelacja,Odpowiedź.

2017-12-01
Wnioski do zmian projektu budżetu Wrocławia na rok 2018. Wnioski.

2017-10-16
Interpelacja w sprawie kamienicy na Wyspie Słodowej 7. Interpelacja, Odpowiedź.

2017-07-05
Interpelacja w sprawie Infrastruktury oraz ruchu drogowego na Osiedlu Klecina.Interpelacja,Odpowiedź.

2017-07-05
Pytanie w sprawie bocznej drogi dojazdowej do Cmentarza Osobowickiego. Pytanie,Odpowiedź,Podziękowanie.

2017-05-24
Interpelacja w sprawie przystąpienia do MPZP. Interpelacja,Odpowiedź.

2017-05-24
Zapytanie w sprawie zaległości czynszowych na rzecz miasta. Zapytanie, Odpowiedź.

2017-04-21
Zapytanie w sprawie zaległości czynszowych. Zapytanie,Odpowiedź.

2017-04-12
Interpelacja w sprawie wprowadzenia biletów zbiorowych dla zorganizowanych grup dzieci. Interpelacja,Odpowiedź.

2017-04-05
Interpelacja w sprawie bocznej drogi dojazdowej do Cmentarza Osobowickiego. Interpelacja, Odpowiedź.

2016-11-30
Wnioski do zmian projektu budżetu Wrocławia na rok 2017. Wnioski.

2016-11-28
Interpelacja w sprawie w cmentarzy. Interpelacja,
Odpowiedź.

2016-11-03
Zapytanie w sprawie programu „Bezpieczny Dom”. Zapytanie,
Odpowiedź.

2016-11-02
Interpelacja dotycząca stanu nawierzchni jezdni gruntowej przy ulicy Wieczystej. Interpelacja, Odpowiedź.

2016-10-12
Interpelacja w sprawie problemów komunikacyjnych na południu Wrocławia. Interpelacja, Odpowiedź.

2016-06-08
Interpelacja w sprawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Osobowice”. Interpelacja, Odpowiedź.

2016-05-24
Interpelacja w sprawie przyszłości ogrodów działkowych w okolicach ulicy Racławickiej. Interpelacja.

2016-04-19
Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości ogrodów działkowych we Wrocławiu. Interpelacja,Odpowiedź.

2015-12-22
Interpelacja w sprawie problemów szkoły na Oporowie.
Interpelacja, Odpowiedź, Interpelacja 2,Odpowiedź 2.

2015-11-23
Zapytanie w sprawie wykreślenia wrocławskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z RPO WD. Zapytanie, Odpowiedź.

2015-10-29
Zapytanie w sprawie zmiany Regulaminu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.
Zapytanie, Odpowiedź1, Odpowiedź 2.

2015-09-24
Interpelacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla małych firm, najemców biur.
Interpelacja, Odpowiedź 1, Odpowiedź 2.
Interpelacja cd.

2015-07-07
Interpelacja w sprawie zmiany systemu naliczania opłat kosztów odbioru wód opadowych.
Interpelacja, Odpowiedź.

2015-05-20
Zapytanie w sprawie ograniczenia prędkości przy ul. Monte Cassino.
Zapytanie, Odpowiedź.

2015-05-20
Interpelacja w sprawie poprawy jakości usług na Stadionie Miejskim.
Interpelacja, Odpowiedź.

2015-05-08
Interpelacja w sprawie uporządkowania Cmentarza Osobowickiego. Interpelacja. Odpowiedź 1, Odpowiedź 2, Odpowiedź 3, Odpowiedź 4, Odpowiedź 5, Odpowiedź 6, Odpowiedź 7,
Odpowiedź 8, Odpowiedź 9.

2015-03-10
Interpelacja w sprawie sprzedaży działek i obiektów na terenie Stadionu Olimpijskiego. Interpelacja. Odpowiedź.

2015-02-16
Zapytanie w sprawie opłat za odpady komunalne.
Zapytanie, Odpowiedź.

2015-02-16
Zapytanie w sprawie opłat za ścieki opadowe. Zapytanie, Odpowiedź.

2015-02-10
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
Interpelacja, Odpowiedź.
Interpelacja – ponowienie. Odpowiedź 1, Odpowiedź 2.

2014-12-29
Interpelacja w sprawie miejsc postojowych. Interpelacja, Odpowiedź.

2014-12-29
Zapytanie w sprawie pojemników na odpady.
Zapytanie, Odpowiedź 1, Odpowiedź 2

2014-12-17
Zapytanie w sprawie przydziału środków. Zapytanie, Odpowiedź.

2104-12-15
Zmiany do projektu budżetu Wrocławia na 2015 rok. Propozycje