2020-12-21 Oświadczenie radnych Rady Miejskiej Wrocławia

Treść oświadczenia.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2020-05-26 Wniosek do Premiera RP o nowelizację ustawy z 2 marca 2020 roku dotyczący ujęcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w traczy antykryzysowej

Wniosek do Premiera Mateusza Morawieckiego o nowelizacje ustawy z 2 marca 2020 roku dotyczący ujęcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w traczy antykryzysowej.
Wniosek.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2018-10-01 Wybory Samorządowe 2018

Przywróćmy Wrocław jego mieszkańcom.
Spotkajmy się przy urnach wyborczych 21 października!
List do wyborcy tutaj Moja 5-dla Wrocławia tutaj
Plakat Wyborczy tutaj Program Wyborczy tutaj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2017-05-25 List otwarty do Pani Lidii Staroń

w związku z postulatem likwidacji spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
- list tutaj, odpowiedź Sejmu RP, odpowiedź Senatu RP.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2017-03-28 Wystąpienie do Pani Lidii Staroń

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w związku z projektem zmian do ustaw spółdzielczych – zaproszenie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2015-12-02 Wystąpienie do Marszałka Województwa

Pismo w sprawie wykreślania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z RPO WD 2014-2020 – pismo, odpowiedź.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2015-09-28 WBO 2015

Projekty KRZYKI-POŁUDNIE Facebook tutaj, Projekt 649, 576.zagłosuj
Projekt HUBY Facebook tutaj, Projekt 339.zagłosuj
Projekty GAJ Facebook tutaj, Projekt 67, 572, 786.zagłosuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2015-03-10 Komunikat w sprawie sprzedaży działek i obiektów na terenie Stadionu Olimpijskiego.

Komunikat.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-12-05 Petycja do Deputowanych Parlamentu Europejskiego

Petycja

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-10-27 Wybory Samorządowe 2014

Twój głos jest bezcenny – to głos rozsądku!
16 listopada czekam na Twój głos – Mirosław Lach.
List do Wyborcy, ulotka, plakat.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-09-30 Wystąpienie do Prezydenta Dutkiewicza

Pismo w sprawie ujęcia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w RPO WD – tutaj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-09-15 WBO 2014

Projekty HUBY-GAJ – Facebook tutaj – Projekt 273, 207, 319głosuj tutaj
Projekty KRZYKI-POŁUDNIE – Facebook tutaj – Projekt 185, 202, 278głosuj tutaj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-08-05 Wystąpienie do Marszałka Województwa i Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie RPO WD

Pismo do Marszałka Województwa i Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego
Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2014-08-05 Rozdział środków unijnych

Apel do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

2013-11-29 Wspieramy inicjatywę NieZaglosuje.pl

NieZaglosuje.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2013-11-14 Wrocławianie mają dość monopoli

Apel do Radnych Miejskich

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

2013-10-15 Protest przeciw podwyżkom za ciepło

Pismo do URE, Odpowiedź.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Oświadczenie:

Oświadczenie:
Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców wyraża zgodę na wykorzystywanie treści pism i dokumentów zamieszczanych na stronie www.rsom.pl w celu zapoznania z nimi jak największej liczby odbiorców. W tym celu i na poniżej określonych zasadach pisma te i dokumenty mogą być rozpowszechniane przez wszelkie osoby i organizacje społeczne zainteresowane ich rzetelnym wykorzystaniem. Uprawnione wykorzystanie rozumiane jest jako rozpowszechnianie:
- w sposób rzetelny i legalny,
- w całości bez zmian treści,
- z wyraźnym wskazaniem autorów: „Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców”
- z wyraźnym wskazaniem źródła, tj.: www.rsom.pl
Powyższa zgoda udzielona jest w celu wywarcia wpływu na adresatów (pism, listów, odezw) oraz wszelkie inne osoby sprawujące urzędy państwowe i samorządowe a mające lub mogące mieć wpływ na regulacje prawne oraz organizację życia publicznego, w tym gospodarczego w Polsce, z jak najszerszym zachowaniem zasad wolnego rynku przy poszanowaniu praw i wolności obywateli gwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj